Tag: हातात ‘असा’ बांधा लाल दोरा : कोणतेही संकट स्पर्श सुद्धा करू शकणार नाही !