Tag: फक्त एक सुपारी गुरुवारी ‘येथे’ ठेवा : कोणतीही इच्छा लगेच पूर्ण होईल !