Tag: दररोज सकाळी स्वामींच्या ‘या’ दोन ओळी बोला : स्वामी सदैव तुमच्यासोबत असती तुमचे रक्षण करतील !