Tag: तुमची इच्छा बोलून ‘येथे’ ठेवा पांढरा दोरा : तुमच्या सगळ्या मनोकामना पूर्ण होतील !