Tag: घराच्या कोणत्याही भिंतीवर लिहा स्वामींची ‘ही’ ओळ : घरावर स्वामींचा आशीर्वाद राहील !