Tag: आजारी माणसाच्या कपाळावर हात ठेवून बोला ‘हा’ मंत्र : कसलाही आजार तात्काळ दूर होईल !