आपल्या घराला कोणाची नजर/ दृष्ट लागू नये यासाठी दाराला बांधा ‘ही’ 1 वस्तू !

आपल्या घराला कोणाची नजर/ दृष्ट लागू नये यासाठी दाराला बांधा ‘ही’ 1 वस्तू !

मित्रांनो आपल्या घराला कोणाची ही दृष्ट किंवा नजर लागू नये. म्हणून ही वस्तू आपण आपल्या दाराला बांधायला हवी आपल्या घरावर आपल्यावर कोणाची तरी दृष्ट पडते, नजर लागते. त्यावेळी आपल्या घरावर आपल्यावर खूप अडचणी येतात संकटे दुःख समस्या येतात. या समस्या दुःख संकटे कशामुळे येत आहेत.

हे कोणालाही कळून येत नाही. कारण छोट्या छोट्या गोष्टी घडत असतात जसे की कुणी सतत आजारी पडणे पैसा जास्त खर्च होणे, घरामध्ये वादविवाद होतात. अशा प्रकारच्या काही ना काही दुःखद घटना घडत राहणे. आणि या घटना आपल्याला कळत नाहीत की ह्या कशामुळे होत आहेत.

हे नजर दोष दृष्ट लागणे यावर एकच उपाय आहे. तो म्हणजे आपण आपल्या दाराला ही एक वस्तू बांधायला पाहिजे. ही जर वस्तू आपण आपल्या दाराला बांधली तर आपल्या घराला आपल्याला जी काही वाईट नजर किंवा दृष्ट लागलेली आहे. ती त्या क्षणी निघून जाते आणि ही वस्तू जर आपण आपल्या दाराला बांधली तेथून पुढे कधीही आपल्या घराला नजर लागणार नाही.

हा उपाय करण्यासाठी आपल्याला एक वस्तू आणायची आहे जी वस्तू आणणार आहोत ती वस्तू आहे पूजेची सुपारी आता ही सुपारी कोणत्याही दुकानातून किंवा आपल्या घरामध्ये न वापरलेली कोरी सुपारी अशी कोणतीही सुपारी हा उपाय करण्यासाठी घ्यायचे नाही हा उपाय करण्यासाठी पूजेची सुपारी लागणार आहे आणि यासाठी आपल्याला पूजेची सुपारी घ्यावी लागणार आहे ज्यावेळी आपल्या घरामध्ये एखादी पूजा होते, जशी ती पूजा लहान असू दे किंवा मोठी असू दे.

या पूजेमध्ये आपण जी सुपारी वापरलेली आहे. ती सुपारी आपल्याला हा उपाय करण्यासाठी वापरायची आहे. आपण आपल्या घरामध्ये कोजागिरीची पौर्णिमा दिवाळीची पूजा या पूजा विधी मध्ये वापरलेली सुपारी एक तर आपण ब्राह्मणाला देतो किंवा दुसरी ती वाहत्या पाण्यामध्ये विसर्जन करतो. त्यावेळी त्या पूजेमधील एक सुपारी घ्यायची आहे.

आणि हे सुपारी सफेद म्हणजेच पांढऱ्या कापडामध्ये बांधायचे आहे. यासाठी तुम्ही रुमाल देखील वापरू शकता. फक्त नवीनच पांढरे कापड किंवा रुमाल वापरायचा आहे. त्या रुमालामध्ये ही सुपारी ठेवून त्यामध्ये थोडे अक्षदा घालाव्यात .आणि हळदीकुंकू त्यामध्ये घालून त्याची एक पोटरी बांधावी आणि ती पोटरी घराच्या मुख्य दरवाजाला बाहेरील बाजूस बांधायची आहे.

मग ही सुपारी तुम्ही घराच्या वरच्या साईडला कोठेही बांधू शकता. मग हे सुपारी तुम्ही उजव्या किंवा डाव्या बाजूला कोणत्याही बांधू शकता. फक्त ही सुपारी मुख्य दरवाज्याच्या बाहेरील बाजूस बांधायची आहे. मग ही सुपारी तुम्ही खाली बांधा वर बांधा कुठेही बांधा फक्त बांधत असताना ती बाहेरील बाजूस बांधायची आहे.

हा उपाय करण्यासाठी आपल्याला पूजेची सुपारी वापरायची आहे. नाहीतर आपण असे म्हणाल की मी दुकानातून सुपारी आहे. आणि त्याची हार्दिक अक्षदा लावून पूजा करेन आणि ती सुपारी दरवाजाला बांधतात. तर याचा प्रभाव आपल्यावर पडणार नाही. जाणून-बुजून पूजा केलेली सुपारी या उपायासाठी बांधायची नाही. जी पूजा आपल्या घरामध्ये होऊन गेलेली आहे.

त्या पूजेमध्ये वापरलेली सुपारीच आपल्याला हा उपाय करण्यासाठी बांधायचे आहे. जी सुपारी आपण दरवाज्याला बांधणार आहोत. ती सुपारी विधिमंत्रित केलेली असावी मग ही सुपारी आपण सत्यनारायणच्या पूजेमधील वापरली तरी चालते दिवाळीच्या पूजेमधील चालते.

कोजागिरीच्या पौर्णिमेमध्ये वापरलेली सुपारी चालते. म्हणजेच काय ही सुपारी आपल्याला विधिपूर्वक पूजा केलेल्या कार्यातलीच पाहिजे किंवा लग्नामध्ये वापरलेली सुपारी असली तरी चालते. मित्रांनो सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जी सुपारी आपण वापरणार आहोत ती सुपारी शुभ कार्यातली असावी दुःखद कार्यातले सुपारी या उपायासाठी असू नयेत.

कारण दुःखद कार्यामध्ये देखील पूजा करण्यासाठी सुपारी वापरली जाते. ती सुपारी आपल्याला वापरायची नाही. जी सुपारी शुभ कार्यामध्ये वापरलेली असते. जसे की लग्न लग्नाची पूजा सत्यनारायण अशा पूजेमधील सुपारी आपल्याला या उपायासाठी लागणार आहे. शुभ कार्यामध्ये वापरलेली सुपारी आपल्याला घ्यायची आहे.

आणि ती सुपारी सफेद कापडामध्ये बांधून घराच्या मुख्य दरवाजाला बाहेरील बाजूस बांधायची आहे. मित्रांनो हा उपाय बऱ्याच जणांनी करून याचा लाभ घेतला आहे. तुम्ही देखील हा उपाय करून याचा लाभ घेऊ शकता.

मित्रांनो माहिती विविध स्त्रोतांच्या आधारे एकत्रित केलेली आहे. याचा कुणीही अंधश्रद्धेशी संबंध जोडू नये ही विनंती. अशाच प्रकारचा नवीन नवीन लेखांची माहिती घेण्यासाठी आत्ताच आमच्या पेजला लाईक करा. आणि शेअर करायला विसरू नका.

Rushikesh Kadam